Сайтка кириу

Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Шымбай районлық бөлими баслығы сайланды

 Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў министрлиги Шымбай районлық бөлими баслығы лаўазымына Айтмуратова Гулпаршын Асановна сайланды. Г.Асановна хызмети  даўамында 13-санлы балалар бақшасы баслығы, районлық мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси методисти, Шымбай районы халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөлкемлестириў бөлими методисти лаўазымларында ислеген.

ДЕНСАЎЛЫҚ САҚШЫЛАРЫНЫҢ КӘСИПЛИК БАЙРАМЫ

Елимизде инсан саламатлығы ҳәмме нәрседен үстин екенлиги бәршемизге мәлим. Әсиресе, Ана ҳәм бала саламатлығына, бәркамал әўладты тәрбиялап камалға келтириўде медицина хызметкерлериниң мийнети айрықша. Дәртине шыпа излеп үмит пенен келген наўқасқа хызметин аямаған кәсибиниң пидайыларын қанша мақтаныш етсек те аз. Халық саламатлығын қорғаў жолында пидайы мийнет етип киятырғаны ушын елимизде ҳәр жылы ноябрь айының екинши екшембиси […]

Тынышлықты тәмийинлеў — әдиўли миннет

фото 011

Ҳәр жыл сайын «25-октябрь — Иш­ки ислер уйымы хызметкерлери күни»  байрам сыпатында елимизде кең түрде белгиленип келинбекте. Бул болса, олардың мәмлекетимиз тынышлығын сақлаўдай ийгиликли ислерине болған итибардың ай­қын көриниси болды. Жақында биз дөретиўшилик жәмәәтимиз бенен байрам қарсаңында менен районлық Ишки ислер бөлиминде болып, олардың соңғы ўақытлары ислеп атырған жумыслары менен таныстық. — Район аймағында 91 […]